Täckning och hastigheter för mobila bredband

UPPDATERAD

Vilket mobilt bredband har bäst täckning? Vem har snabbast hastighet? En jämförelse baserad på de senaste testerna, användardata och undersökningar från oberoende aktörer.

Allmänt om hastigheter och täckning

Observera att informationen om hastigheter och täckning skiljer sig mellan alla användare, det finns inget bäst svar på vem som är bäst och ingenting funkar för alla. Informationen är endast till för att vägleda och för att ge en generaliserad bild av marknaden. Planerar du att byta operatör bör du tänka dig för, göra dig medveten om bindningstider, eventuella extrakostnader och undersöka täckning hos operatören du tänkt byta till.

Täckningskartor mobilt bredband

Jämför täckningskartor för mobila bredband

Jämförelse av de svenska näten (exklusive Net1). Täckningskartorna är hämtade 3/1-2021 och omfattar enbart 3G och 4G.

Alla operatörer har idag väl etablerad täckning i Sverige. I bilden ovan kan vi observera att Telia har störst täckning, följt av Tele2 och Telenor. Tre har sämre täckning i Norrland och bättre täckning i storstäderna.

Vem har det snabbaste mobila bredbandet?

I tabellen nedan jämförs estimerade och genomsnittliga hastigheter för de olika näten. Observera att hastigheter och täckning skiljer sig bland annat på var du bor och vilken mobil du har.

Operatör Uppskattad hastighet* Genomsnittlig hastighet**
Telia 10-60 Mbit/s 36.5 Mbit/s
Tre 10-54 Mbit/s 29.0 Mbit/s
Tele2 10-50 Mbit/s 27.7 Mbit/s
Telenor 10-40 Mbit/s 26.6 Mbit/s

*Information från respektive operatörs hemsida (Telia, Tre, Tele2, Telenor). **Mätningar från Bredbandskollens app för 3G- och 4G-nät [1]. Rapporten inkluderar mätningar från landsbygden vilket kan sänka genomsnittshastigheten (du får troligtivs snabbare hastighet i storstäder).

Visuell jämförelse av hastigheter

Internetstiftelsen har inte publicerat någon rapport eller jämförelse av hastigheter för det mobila nätet sedan 2017, men Bredbandskollen tillhandahåller en karta där vi kan jämföra täckning och hastigheter. Se nedan för en jämförelse.

Jämför hastigheter mellan mobila bredband

En jämförelse av hastigheter och täckning mellan de olika näten, kartor hämtade från Bredbandskollen 7 januari 2021 [2].

Enligt Bredbandskollens mätningar från det gågna året levererar Telias nät generellt sätt hastigheter upp mot 50-60 Mbit/s i bland annat Småland, Östergötland, Halland och Västra Götaland. Telenor har generellt sätt lite lägre hastigheter än Telia med Tele2 hack i häl. Tre har minst täckning men verkar ligga ganska stabilt mellan 23-30 Mbit/s i hastighet där täckning finns.

Mät din hastighet

Vilket mobilt bredband är då snabbast och har bäst täckning?

Telia har, generellt sätt, bäst täckning och snabbast hastighet, det kan vi observera från kartorna ovan samt från oberoende mätningar, rapporter och undersökningar. För bara en månad sedan vann Telia pris för bästa svenska nät [3] och i en undersökning från förra året ansåg majoriteten av de utfrågade (67% av 2038 personer) att Telia hade bäst nät. Täckning och hastigheter skiljer dock sig åt (som nämndes i inledningen), till exempel beroende på var man bor. Telia erbjuder idag inget mobilt bredband med fri surf, och det finns inga billigare alternativ så som Fello eller Halebop för mobilabonnemang. Istället erbjuds högre valbarhet av mobila bredband via till exempel Tres nät.